Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Dzierżawa gruntów

6845

Wymagane dokumenty:
wniosek

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63-330 Dobrzyca, Rynek 14
Osoba odpowiedzialna:
stanowisko ds.gospodarki gruntami i ochrony środowiska, pokój nr 4 (parter),tel. 62/7413013 wew.43

Opłaty:

bez opłat

Termin załatwienia sprawy:
do dwóch miesięcy, w przypadku konieczności przeprowadzenia przetargu do 3 miesięcy

sposób załatwienia sprawy:
zawarcie umowa dzierżawy

Podstawa prawna:

ustawa o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
brak

Druki:

wniosek o wydzierżawienie do pobrania

Formularze i załączniki:

wniosek_o_wydzierzawienie_gruntu.pdf [pdf, 157.63 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami