Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Samorząd to wyodrębniona grupa społeczna, powołana do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, o charakterze przedstawicielskim, ponosząca odpowiedzialność za swoje działania, wykonująca zadania własne i zlecone. Samorząd oznacza niezależne decydowanie we własnych sprawach, zarządzanie nimi, samodzielne wykonywanie pewnych funkcji. Dowiesz się tutaj o pracy radnych i burmistrza oraz o działaniach sołtysów w poszczególnych wsiach.