Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Numeracja porządkowa nieruchomości

6624

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o nadanie numeru
2.Załącznik: kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu, na którym wyróżniono kolorem budynek będący przedmiotem wniosku

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

bez opłat

Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca
Sposób załatwienia sprawy:
wydanie zawiadomienia

Podstawa prawna:
1.Art. 47a i 47b ustawy z dnia 17-05-1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 228 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. Nr 23 poz. 125)

brak

Druki:

wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Formularze i załączniki:

wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości [docx, 18.17 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami