Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

W dniu 18 października 2019 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji na realizację zadania pn.

"Remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych przynależnych do sali gimnastycznej"

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU

„SZATNIA NA MEDAL”

wartość zadania: 95.715,30 zł, dotacja w wysokości: 47.800,00 zł