Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

1. BUDOWA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ W UL. KOŹLIKA W DOBRZYCY

Przedsięwzięcie pn. „Budowa  kanalizacji  deszczowej w ul. Koźlika w Dobrzycy” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 10% wartości całkowitej zadania.

Całkowity koszt inwestycji: 155.718 zł.

Opis przedsięwzięcia: budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 235m wraz ze studniami rewizyjnymi i  wpustami ulicznymi.

Więcej informacji o WFOŚiGW w Poznaniu na stronie: www.wfosgw.poznan.pl

                                     

logo WFOŚiGW

 

 

 

 

 

 

 2. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KSIĘDZA ŚNIATAŁY W DOBRZYCY

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Księdza Śniatały w Dobrzycy” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 25% wartości całkowitej zadania.

Całkowity koszt inwestycji: 147 678,55 zł brutto.

Zakres inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 288 mb – kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Ø 200.

Więcej informacji o WFOŚiGW w Poznaniu na stronie: www.wfosgw.poznan.pl

logo 3. BUDOWA  KANALIZACJI SANITARNEJ W CELU POPRAWY INFRASTRUKTURY DLA MIEJSCOWOŚCI KARMIN, SOŚNICA, FABIANÓW, LUTYNIA

Przedsięwzięcie pn. „Budowa  kanalizacji  sanitarnej w celu poprawy infrastruktury dla miejscowości Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki

Całkowity koszt inwestycji: 5 440 600,00 zł.

Opis przedsięwzięcia: budowa sieci kanalizacyjnej i 4 przepompowni o łącznej długości 18,65 km w miejscowościach Karmin, Sośnica, Fabianów i Lutynia.

Więcej informacji o WFOŚiGW w Poznaniu na stronie: www.wfosgw.poznan.pl

 4. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DOBRZYCY

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzycy” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 10% wartości całkowitej zadania.

Całkowity koszt inwestycji: 124 656, 91 zł.

Opis przedsięwzięcia: zakup, dostawa i montaż klarownika o poj. 80mdo uzdatniania wody w celu poprawy parametru glinu.

Więcej informacji o WFOŚiGW w Poznaniu na stronie: www.wfosgw.poznan.pl5.MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBRZYCY

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dobrzycy” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 25% wartości całkowitej zadania.

Całkowity koszt inwestycji: 1 709 056,70  zł.

Opis przedsięwzięcia: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dobrzycy w zakresie: przepompowni ścieków, zbiornika retencyjnego,i komory zaszuw, technologii napowietrzenia, oczyszczalni mechanicznej i sieci wodno- kanal., sieci technologicznej, wiaty do magazynowania osadu, bud. administracyjno- technicznej instalacji elektrycznej i odgromowej, AKPiA. 

Wyposażenie oczyszczalni w miniładowarkę i przepychacz rur oraz wyk. rozruchu oczyszczalni

Więcej informacji o WFOŚiGW w Poznaniu na stronie: www.wfosgw.poznan.pl

 

6. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA; RYNEK, UL. DR ALFREDA BULSIEWICZA

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzyca; Rynek, ul. dr Alfreda Bulsiewicza” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 15% wartości całkowitej zadania.

Całkowity koszt inwestycji: 102 642,19 zł brutto.

Zakres inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 102,9 mb – kanały z rur PVC o średnicy 250mm

Więcej informacji o WFOŚiGW w Poznaniu na stronie: www.wfosgw.poznan.pl