Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

logo

 

UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

Zadanie pn. „Utworzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Dobrzyca” współfinansowane jest ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020

Całkowity koszt zadania wynosi: 80 902,73 zł brutto

Dofinansowanie: 64 722,18 zł

Środki własne Gminy Dobrzyca: 16 180,55 zł

Zakres zadania obejmuje roboty budowlane w zakresie remontu dwóch pomieszczeń na ul. Koźmińskiej 10 w Dobrzycy: pomieszczenia ogólnodostępnego oraz pomieszczenia klubowego oraz zakup wyposażenia: m. in.  aneks kuchenny, stoły, krzesła, wersalkę, fotele, sprzęt RTV i AGD oraz rolety.

W ramach projektu Gmina Dobrzyca planuje docelowo zaadaptować dwa pomieszczenia stanowiące własność Gminy Dobrzyca wykorzystywane obecnie doraźnie przez Gminne Centrum Kultury, na stałe miejsce spotkań seniorów, czynne codziennie w zależności od potrzeb w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Pomieszczenia te wymagają gruntownego remontu i zakupu niezbędnego wyposażenia w celu zapewnienia seniorom godnych warunków do pobytu, codziennych spotkań i rozwijania zainteresowań oraz wzajemnej integracji.

 

Obecnie trwają prace remontowe, od 16 sierpnia pomieszczenia będą wyposażane kolejno w meble, sprzęt RTV i AGD i inne akcesoria niebędne do prawidłowej adaptacji pomieszczeń na Klub Senior+