Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Szanowni Państwo,

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje trzy tury warsztatów pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”, które odbędą się w dniu 19 lutego, 20 lutego i 26 lutego 2019 r. w godzinach od 10.00 do 15.00  w siedzibie tut. Urzędu - al. Niepodległości 34, Poznań, sala konferencyjna II.
Podczas warsztatów zostaną omówione najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, także ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, a tym samym uniknięcia sankcji finansowych określonych w ww. ustawach. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzania sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie o przedmiotowych warsztatach poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.


Z poważaniem
 
Magdalena Jachowska

Kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska
 
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
Wydział opłat i baz danych o środowisku
 
nr tel. 61 626 64 27