Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

   STOP DLA PALENIA ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH

 DLACZEGO ?

Najgorszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska ma spalanie m.in. tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych ubrań i butów , zużytych pieluch jednorazowych oraz pozostałości farb i lakierów. Podczas spalania odpadów wraz z dymem do atmosfery przedostają się bardzo groźne dioksyny, metale ciężkie, związki chloru, dwutlenek siarki , tlenek azotu, tlenek węgla i wiele innych związków 

Toksyny opadają na powierzchnię ziemi i przedostają się do wód powierzchniowych i gruntowych. Skumulowane w glebie, są wchłaniane przez rośliny. Do naszego organizmu przenikają przez drogi oddechowe, skórę a także wraz z pokarmem. 

UWAGA! POWODUJĄ RAKA, UPOŚLEDZAJĄ ODPORNOŚĆ, USZKADZAJĄ NARZĄDY WEWNĘTRZNE, NISZCZĄ WAŻNE SKŁADNIKI UKŁADU HORMONALNEGO, POWODUJĄ WADY ROZWOJOWE, BEZPŁODNOŚĆ, NADCIŚNIENIE, ALERGIE ODDECHOWE I POKARMOWE.

Niecałe dwa miligramy dioksyn wystarczy, by zabić ważącego 80 kg człowieka. Osobami najbardziej narażonymi na działanie substancji toksycznych są dzieci i osoby starsze.

Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków.

        GROZI KARĄ!

Zgodnie z ustawą o odpadach, kto wbrew przepisom, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu do 30 dni lub grzywny do 5.000,00 zł.

Jeżeli zauważysz, że ktoś pali śmieci, to dzwoń pod  numer telefonu:

 

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie:             (62) 74 29 200

Posterunek Policji w Dobrzycy:                                 (62) 74 29 360

 

 

 

                 POMYŚL NIM ZNÓW WRZUCISZ ŚMIECI DO PALENISKA!Załącznik