Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH

Dobrzyca, dnia 8 października 2020 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. Wielkopolskie

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w terminie 22-24.10.2020 r. w godz. 7:00-16:30 na terenie obwodów łowieckich nr 474 „Baszków” i 473 „Teresiny” tj. Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do Burmistrza Gminy Dobrzyca.

 

 

                                                                                                           Burmistrz

                                                                                                                              /-/ mgr Jarosław Pietrzak

 

Opublikowano: 08 października 2020 17:16

Kategoria: Komunikaty i ostrzeżenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 46