Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Harmonogram polowań zbiorowych

Dobrzyca, dnia 21 września 2020 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. Wielkopolskie

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2020/2021 przez następujące koła łowieckie:

  • Koło Łowieckie nr 22 „Bażant”

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do Burmistrza Gminy Dobrzyca.

 

 

                                                                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /-/ mgr Jarosław Pietrzak

 

Opublikowano: 22 września 2020 13:42

Kategoria: Komunikaty i ostrzeżenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

plan_polowan_zbiorowych_sezon_20202021.pdf [574.08 KB]

Wyświetleń: 85