Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Sesja inauguracyjna

 (link otworzy duże zdjęcie)

19 listopada 2018r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca VIII kadencji poprowadzona przez Radnego Seniora  - Ferdynanda Pulikowskiego, podczas której Burmistrz Gminy Dobrzyca oraz Radni Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca złożyli ślubowanie. Na sesji inauguracyjnej rada dokonała wyboru: Przewodniczącego Rady Miejskiej  w osobie radnego Witalisa Półrolniczaka oraz Wiceprzewodniczącego w osobie radnego Jerzego Lisiaka. Powołano również Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w składzie:

 • Edward Błaszczak,
 • Kazimierz Goliński,
 • Bogusław Olender,
 • Ferdynand Pulikowski,
 • Bartłomiej Rogala (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca),

oraz komisje stałe rady, tj.:

Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

 • Karol Banaszak,
 • Edward Błaszczak,
 • Kazimierz Goliński,
 • Łukasz Humpa,
 • Jerzy Lisiak,
 • Anna Matuszak,
 • Artur Molski,
 • Bogusław Olender,
 • Janusz Zych,

Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

 • Maria Ciesielczyk,
 • Lidia Parysek,
 • Tomasz Patera,
 • Ferdynand Pulikowski,
 • Bartłomiej Rogala.

Powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

 • Karol Banaszak,
 • Łukasz Humpa,
 • Tomasz Patera.

Opublikowano: 21 listopada 2018 09:46

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 449