Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o I sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 19 listopada 2018 r.Wykonując Postanowienie Nr 376/I/27/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I

z dnia 8 listopada 2018 r. (w załączeniu), informuję o terminie

I. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca VIII kadencji,

która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.


Ustalony przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu I porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie I. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy Dobrzyca.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
  7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
  9. Zakończenie obrad I. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.


Burmistrz Gminy
/-/ Jarosław Pietrzak


Opublikowano: 16 listopada 2018 14:29

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I [1.16 MB]

Wyświetleń: 220