Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 12 października 2018 r.

 

Informujemy, że w dniu 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 12:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 26.09.2018 r.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych w 2018 r.
5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
 
 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Opublikowano: 05 października 2018 15:02

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 197