Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o XLV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 12 października 2018 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2018 r. oraz protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 28 września 2018 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych w 2018 r.
6. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Podjęcie uchwał:
a) nr XLV/417/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
b) nr XLV/418/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
10. Uroczyste podsumowanie VII kadencji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
11. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak


Opublikowano: 05 października 2018 15:04

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 209