Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

W załączeniu przedstwiamy Państwu dorobek Gminy Dobrzyca za 2015 r. w zakresie inwestycji, kultury i sportu na dzień 10 grudnia 2015 r.

Gmina Dobrzyca

W załączeniu przedstawiamy Państwu Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny. Edycja 2016.

Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny.

W załączeniu przedstawiamy Państwu Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny. Edycja 2017.

Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny. Edycja 2017.

W załączeniu przedstawiamy Państwu dorobek Gminy Dobrzyca za 2017 r. w zakresie inwestycji, kultury i sportu na dzień 27 listopada 2017 r.

Gmina Dobrzyca 2017r.

W załączeniu przedstawiamy Państwu Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny. Edycja 2018.

Echo Gminy Dobrzyca - biuletyn informacyjny 2018.

W załączeniu przedstawiamy Państwu dorobek Gminy Dobrzyca w latach 2014 - 2018r. w zakresie inwestycji na dzień 28 września 2018 r.

Gmina Dobrzyca 2014 - 2018