Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Przyznanie zasiłku szkolnego

4461
  1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
  2. Dokumenty potwierdzające zaistnienia zdarzenia losowego.

Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić u Inspektora ds. oświaty celem sprawdzenia kompletności wniosku.

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:

Inspektor ds. oświaty – pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

nie dotyczy

w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

wydanie decyzji

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty

  2. Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019 r.  w sprawie  przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyca

Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego powinny złożyć wniosek wraz z dokumentami w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

 

Druki: wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym.

 

Formularze i załączniki:

Wniosek o zasiłek szkolny [pdf, 290.31 KB]

Kategorie:

Oświata