Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Dobrzyca

4463

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Dobrzyca.

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:
Inspektor ds. oświaty – pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

nie dotyczy

Posiedzenie Komisji odbywa się do 15 października danego roku kalendarzowego.

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz. 256, poz. 2572 j.t. z późn. zm.),
  2. Uchwała nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Dobrzyca”.

Nie dotyczy

termin składania wniosków od 31 lipca danego roku kalendarzowego.

Druki:
wniosek dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, rodzica lub prawnego opiekuna; trenera, organizacji pozarządowej lub innej osoby,

Formularze i załączniki:

karta informacyjna [pdf, 201.22 KB]

program [pdf, 147.34 KB]

uchwala program stypendialny [pdf, 122.77 KB]

wniosek [pdf, 119.9 KB]

Kategorie:

Oświata