Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Informacja

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W POZNANIU

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
ZAPRASZA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

które odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę zoom.

Link do spotkani a: https://zoom.us/meeting/register/tJcude6hqzgvG90hlH4HHVtl6JYLIiY2gw-z

Spotkanie konsultacyjne zostanie przeprowadzone w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwalą Nr 2826 z dnia 22 października 2020 r. projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030.

W związku z powyższym, projekt tego dokumentu wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, celem zapewnienia udziału społeczeństwa - zgodnie z art. 17 ust. 4 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:         Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), został zamieszczony na stronie:

https://bip.umww.pl/292—505—k_86—programu-ochrony-srodowiska-dla-wojewodztwa- wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:                       61    626    64    00

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska:
al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, tek: 61 626 64 00, faks: 61 626 64 01

Opublikowano: 04 listopada 2020 08:46

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 121