Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o możliwości składania wniosków o zmianę przeznaczenia działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 


INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje o możliwości składania wniosków o zmianę przeznaczenia działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

We wniosku należy podać:

  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, a także jego adres;
  • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany;
  • określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek.

 

Do wniosku dołącza się kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, oraz wypis z rejestru gruntów.

Gotowe wnioski można pobrać i złożyć w biurze podawczym lub w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca do dnia 20 lutego 2019 r.


 

                                                                                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                                                                            /-/ mgr Jarosław Pietrzak

 


Opublikowano: 15 stycznia 2019 10:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 318