Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

 

Obowiązkiem Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach tworzenia korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej jest wspieranie Lokalnej Przedsiębiorczości w związku z powyższym zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu www.mikroporady.pl
Korzystając z tego adresu Przedsiębiorca będzie miał zagwarantowany dostęp do stałej i rzetelnej wiedzy; wzorów dokumentów i umów, porad, instrukcji, regulaminów i rekomendacji niezbędnych do podejmowania i prowadzenia mikro firmy. Udostępniona zostanie wiedza dla Przedsiębiorców, rzetelne i sprawdzone informacje aktualizowane będą przez zespół prawników Kancelarii Juris w ramach działalności pożytku publicznego. Kancelaria Juris aktualizuje co miesiąc, wszystkie dokumenty i bierze odpowiedzialność za aktualność stanu prawnego treści.
Co więcej, Przedsiębiorcy będą mieć możliwość, za pomocą formularza ze strony www.mikroporady.pl, zwrócić się o pomoc w interpretowaniu przepisów prawa i otrzymać przedmiotową pomoc bezpłatnie. Więcej na: https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html