Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

 wg stanu na 30.06.2015 roku 

Lp.Nazwa miejscowościStatus miejscowościLiczba mieszkańców
1. Dobrzyca miasto

3.204

2. Czarnuszka wieś 156
3. Fabianów wieś 642
4. Galew wieś 501
5. Gustawów wieś 73
6. Izbiczno wieś 242
7. Karmin wieś 453
8. Karminek wieś 294
9. Karminiec wieś 125
10. Koźminiec wieś 608
11. Lutynia wieś 319
12. Nowy Karmin wieś 45
13. Polskie Olędry wieś 381
14. Ruda wieś 69
15. Sośnica wieś 524
16. Sośniczka wieś 96
17. Strzyżew wieś 256
18. Trzebin wieś 146
19. Trzebowa wieś 233
Razem


8.367