Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca zajmuje obszar 117 km2. Składa się ona z ponad 3-tysiecznego miasta i 18 wiosek. Teren gminy zamieszkuje  około 8,4 tys. mieszkańców.
Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Charakteryzuje się wysokim poziomem produkcji rolnej, dużą aktywnością gospodarczą. W ogólnej pow. gminy: 11.671 ha, użytki rolne zajmują: 10.350 ha (88,68 %), lasy, grunty leśne i zadrzewione – 865 ha (7,41 %) i pozostałe – 456 ha (3,90 %). Bogactwem naturalnym gminy są dobre grunty (56% II kl. i 25,5% IV kl.). W rolnictwie dominują indywidualne gospodarstwa rolne. Uprawia się w nich przede wszystkim zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak. W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej. Gmina wprawdzie ma nadal rolniczy charakter, jednak świetne warunki inwestycyjne stworzyły dla inwestorów idealny klimat, który sprawia, że dynamicznie rozwijają się na jej terenie różne firmy zwłaszcza z branży rolno-spożywczej. Dominującym kierunkiem działalności jest handel, budownictwo, gastronomia, usługi. Wytwarzane na terenie naszej gminy produkty znane są nie tylko na terenie kraju, ale również w Europie.                           
Dobrzyca to wielkopolska gmina, która z roku na rok zmienia swój wizerunek Skutecznie pozyskuje unijne, jak i krajowe środki unowocześniając swoją infrastrukturę. Dominuje w regionie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i dynamiki rozwoju gospodarczego (dwukrotnie znalazła się wśród 10 laureatów najlepszych gmin wiejskich w Polsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Wójt Roku”). Dogodność dla mieszkańców stanowi dobrze rozwinięta sieć dróg. Gmina jest w całości zwodociągowana, posiada kilka stacji uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków. W 2013 roku została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy. Działa system segregacji odpadów. Gmina posiada przygotowane tereny pod budownictwo jednorodzinne. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy przewidziane są tereny pod usługi turystyczne, handel, przemysł.
W gminie organizowanych jest wiele imprez kulturalnych i sportowych nie tylko o lokalnym zasięgu np. corocznie, czerwcowe Biegi Mikołajczykowskie, Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. St. Mikołajczyka, Dobrzyckie Spotkania z Klasyką, kolejne edycje konkursu ”Nasze Dziedzictwo Kulinarne- Smaki Południowej Wielkopolski”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ”Vocaliada”, Konfrontacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Od 1991 r. organizowane są w grudniu Zaduszki Mikołajczykowskie.
Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna i drogowa oraz wyznaczone tereny inwestycyjne sprawiają, że jest miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Bogata historia Dobrzycy, sporo zabytkowych obiektów oraz ciekawych krajobrazowo miejsc stanowią o jej atrakcyjności turystycznej. Nowe drogi, chodniki i nowoczesna infrastruktura sportowa sprawiają, że typowo wiejski charakter i prowincjonalny wizerunek odeszły w przeszłość.