Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6727

1. Wypełniony druk wniosku

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego
pok. nr 4, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

Opłata skarbowa 70,00 zł

Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca
Sposób załatwienia sprawy:
wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

2. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

Brak

Formularze i załączniki:

wniosek_o_wyrys_i_wyrysu_z_planu.doc [doc, 28.5 KB]

Kategorie:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne