Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

6727

1. Wypełniony druk wniosku

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego
pok. nr 4, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

Opłata skarbowa 17,00 zł

Bez zbędnej zwłokim nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku

1. Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

2. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca.

Brak

Formularze i załączniki:

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_przeznaczeniu.doc [doc, 29.5 KB]

Kategorie:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne