Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - Izbiczno 23B

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz  Gminy  Dobrzyca  informuje,
że  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek  14  na  tablicy  ogłoszeń,  na  okres  21  dni  wywieszony  został  wykaz  nieruchomości stanowiącej  własność  Gminy Dobrzyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego tj.  lokal  mieszkalny  położony  Izbiczno 23B.
Szczegółowych  informacji  udziela  Urząd  Miejski Gminy  w  Dobrzycy  /pokój  nr 4/.Tel. /062/  741 30 13  wew.  43.
Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca - dobrzyca.bipgmina.pl/ogłoszenia.
Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

GGiOŚ.6840.1.2018
OGŁOSZENIE
Burmistrza  Gminy  Dobrzyca
z  dnia 6 marca 2018 roku
w   sprawie  sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej  stanowiącej  własność Gminy  Dobrzyca  przeznaczonej  do  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem związanym z własnością lokalu i prawem własności gruntu.
Działając  na  podstawie  art. 35 ustawy  z   dnia  21  sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U.2016,poz.2147) BURMISTRZ GMINY  DOBRZYCA  ogłasza  ,  co  następuje :
z  gminnego  zasobu  nieruchomości  przeznaczona  została  do  sprzedaży  n/w  nieruchomość  lokalowa  wraz  ułamkową  częścią  prawa  własności  budynku  i  gruntu:
1/IZBICZNO,  nieruchomość  zapisana  w  księdze  wieczystej  Nr  KZ1P/00025624/4 prowadzonej  przez  Wydział   Ksiąg  Wieczystych  Pleszewie   oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działki  nr  63/2, 63/10  o  pow.  648  m²  stanowiąca  własność  Gminy  Dobrzyca, która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.
Lokal  mieszkalny  nr  1 położony na poddaszu  o  powierzchni  użytkowej  -  60,15 m²  (2 pokoje, kuchnia i łazienka) wraz  z  pomieszczeniem  przynależnym  o  pow.  13,72  m² (pom. I położone na poddaszu o pow. 5,53 m2, pom. II położone na parterze o pow. 8,19 m2)  w  cenie:  17.000,00  zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
procentowy  udział  w prawie własności gruntu oraz udział w częściach wspólnych związanych z własnością lokalu wynosi:  7387/35422.  

Opis lokalu:
Stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym, stolarka drzwiowa typowa drewniana w złym stanie, ściany w złym stanie technicznym, podłogi płyty paździerzowe. Schody na poddasze betonowe zewnętrzne.
Instalacja: energia elektryczna(starego typu), wod.kan.(starego typu-szambo), piec w kuchni.
Opis budynku:
Budynek usługowo-mieszkalny od strony północnej graniczy w części z budynkami mieszkalnym i gospodarczym. Budynek jest parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. W budynku są usytuowane pomieszczenia sali wiejskiej z zapleczem kuchennym, pomieszczenia sklepu przemysłowo-spożywczego oraz na poddaszu pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne.
Osoby, którym zgodnie z art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r.,poz.2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w powyższym wykazie mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Ogłoszenie o terminie przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.
Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 06 marca 2018 08:11

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

zdjęcia lokalu [411.2 KB]

Wyświetleń: 225