Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Dobrzyca narzędziem do wzrostu skuteczności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

W dniu 30.11.2018 r. w Sali OSP w Dobrzycy odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobrzyca w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1889/18 zawartą w dniu 27.09.2018 r.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Całkowity koszt zadania wynosi 47 000,00 zł, z czego 46 530,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 470,00 zł z budżetu Gminy Dobrzyca.

Na mocy podpisanych umów darowziny Burmistrz Gminy Dobrzyca przekazał następujące wyposażenie poszczególnym jednostkom:

       - OSP Dobrzyca – reprezentowanej przez Radosława Pawlaczyka – Prezesa OSP Dobrzyca oraz Norberta Kawałę – Skarbnika OSP Dobrzyca - defibrylator, piła ratownicza do szyb klejonych, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, zestaw pokrowców na ostre krawędzie, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor napięcia, latarka, parawan do osłony miejsca wypadku

       - OSP Koźminiec – reprezentowanej przez Wiesława Milewskiego – Prezesa OSP Koźminiec oraz Stanisława Rataja – Skarbnika OSP Koźminiec -  butla stalowa - 2 szt. agregat prądotwórczy jednofazowy, latarka akumulatorowa (uniwersalny uchwyt do Chełmu KZPT, latarka nahełmowa) - 2 szt., przenośny zestaw oświetleniowy – (lampy LED na statywie wraz z przewodem zasilającym)

       -  OSP Sośnica – reprezentowanej przez Adama Maciejewskiego – Prezesa OSP Sośnica oraz Hieronima Rybczyńskiego – Skarbnika OSP Sośnica - Latarka akumulatorowa  – (uniwersalny uchwyt do Chełmu KZPT, latarka nahełmowa) - 2szt

       -  OSP Galew – reprezentowanej przez Jakuba Ratajczaka – Prezesa OSP Galew oraz Ryszarda Woźniaka – Skarbnika OSP Galew - latarka akumulatorowa 2szt – (uniwersalny uchwyt do Chełmu KZPT, latarka nahełmowa), przenośny zestaw oświetleniowy – (lampy LED na statywie wraz z przewodem zasilającym)

       - OSP Fabianów – reprezentowanej przez Józefa Balcera – Prezesa OSP Fabianów oraz Ryszarda Słojewskiego – Skarbnika OSP Fabianów - agregat prądotwórczy trójfazowy, przenośny zestaw oświetleniowy – (lampy LED na statywie wraz z przewodem zasilającym)

       - OSP Strzyżew – reprezentowanej przez Piotra Kownackiego – Prezesa OSP Strzyżew oraz Mikołaja Rudnickiego – Skarbnika OSP Strzyżew - piła spalinowa

       - OSP Polskie Olędry – reprezentowanej przez Grzegorza Zawadę – Prezesa OSP Polskie Olędry oraz Pawła Mielcarza – Skarbnika OSP Polskie Olędry - Piła spalinowa

       - OSP Karminiec – reprezentowanej przez Marka Foryckiego – Prezesa OSP Karminiec oraz Marka Matuszaka– Skarbnika OSP Karminiec - agregat prądotwórczy jednofazowy, latarka akumulatorowa 2szt – (uniwersalny uchwyt do Chełmu KZPT, latarka nahełmowa), przenośny zestaw oświetleniowy – (lampy LED na statywie wraz z przewodem zasilającym)

       - OSP Karminiec – reprezentowanej przez Jarosława Krupinika – Prezesa OSP Izbiczno oraz Jerzego Biernata – Skarbnika OSP Izbiczno - agregat prądotwórczy jednofazowy, latarka akumulatorowa 2szt – (uniwersalny uchwyt do Chełmu KZPT, latarka nahełmowa), przenośny zestaw oświetleniowy – (lampy LED na statywie wraz z przewodem zasilającym)

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Dobrzyca realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logotypami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”