Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Pasy śródpolne w Fabianowie

Lokalizacja: wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Dobrzyca, Fabianów, Fabianów

Kategorie: Natura: Przyroda

Pasy śródpolne w Fabianowie.

Pasy śródpolne w Fabianowie z XIX w. stanowiące swoisty system barier przeciwwietrznych. Składający się z 13 różnej szerokości pasm o przebiegu południkowym i 5 niewielkich zadrzewień kępowych.