Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Dom drewniany o konstrukcji sumikowo-łątkowej

Lokalizacja: wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Dobrzyca, Koźminiec, Koźminiec

Kategorie: Zabytki

Dom drewniany o konstrukcji sumikowo - łątkowej.

Dom drewniany o konstrukcji sumikowo-łątkowej z 1. ćw. XIX w. – Koźminiec.