Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Kościół pw. Barbary w Karminie

Lokalizacja: wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Dobrzyca, Karmin, Karmin

Kategorie: Obiekty sakralne: Kościoły

Kościół w Karminie

Kościół św. Barbary w Karminie z I poł. XIX w. ( wpis do rejestru zabytków).