Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

Lokalizacja: wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Dobrzyca, Dobrzyca, ul. Pleszewska 5a

Kategorie: Zamki, Pałace i Dwory: Muzealne, Rezydencje

Pałac Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

We wschodniej części Dobrzycy znajduje się zespół pałacowo-parkowy z końca XVIII w. Obecny klasycystyczny wygląd pałac uzyskał w latach 1795-1799 po przebudowie dokonanej z fundacji Augustyna Gorzeńskiego, według projektu warszawskiego architekta Stanisława Zawadzkiego. W czasie II wojny światowej pałac został częściowo zniszczony. W 1988 r. powołano w pałacu Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu i rozpoczęto prace konserwatorskie. W 1996 r. Wojewoda Kaliski powołał Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy, które w 1999 r. przejął powiat pleszewski, a w 202 roku przekazano Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. Muzeum udostępniono zwiedzającym w 2005 r.
Pałac składa się z dwóch skrzydeł ustawionych pod kątem prostym, przypominającym kształt węglicy masońskiej. Wejście prowadzi przez czterokolumnowy portyk toskański, umieszczony na ich skrzyżowaniu, zwieńczony trójkątnym naczółkiem z herbami A. Gorzeńskiego (Nałęcz) i jego żony Aleksandry ze Skórzewskich (Drogosław). Nad głównym wejściem widnieje cytat z wiersza poety Horacego „ten zakątek na ziemi milszy mi nad wszystko”.
Pałacowe wnętrza są bogato zdobione malowidłami iluzjonistycznymi. Smuglewicza i groteskowymi R. Stankiewicza. Reprezentacyjna komnata ozdobiona jest sztukaterią M. Ceptowskiego.
( wpis do rejestru zabytków).

Zdjęcia: