Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Stanisława Walendowskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Stanisława Mikołajczyka.

Zawiadomienie
Burmistrza Gminy Dobrzyca
 w sprawie nadania ulicy Stanisława Walendowskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Stanisława Mikołajczyka.
Zawiadamiam właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości ul. Stanisława Walendowskiego, mieszkańców gminy Dobrzyca oraz inne instytucje, że Zarządzeniem Zastępczym z dnia 19 grudnia 2017 r. Wojewoda Wielkopolski nadał ulicy Stanisława Walendowskiego w miejscowości Dobrzyca nową nazwę Stanisława Mikołajczyka.
Zarządzenie Zastępcze zostało opublikowane w dniu 20 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2018 roku co oznacza, iż od tego dnia zaczyna obowiązywać nowa nazwa ulicy tj. ul. Stanisława Mikołajczyka.
W najbliższym czasie każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości (wg ewidencji gruntów) otrzyma pisemne - szczegółowe informacje o zmianie nazwy ulicy.
Jednocześnie informuję, że Urząd Miejski Gminy Dobrzyca powiadomi o zmianie nazwy ulicy instytucje oraz służby ratunkowe.
Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwego nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.
Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak
Dobrzyca,dnia 28.12.2017r.
Treść Zarządzenia Zastępczego w załączeniu

Opublikowano: 28 grudnia 2017 08:17

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zarzązdenie Zastępcze Wojewody Wielkopolskiego [961.26 KB]

Wyświetleń: 271