Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Informacja o XIX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 listopada 2020 r. - w zdalnym trybie obradowania (on-line)

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00
odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania (on-line).
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 29 października 2020 r.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 6. Projekt uchwały nr 186 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzycy na 2020 rok".
 7. Projekt uchwały nr 187 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.
 8. Projekt uchwały nr 188 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 – 2032.
 9. Projekt uchwały nr 189 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
 12. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak
 

Opublikowano: 19 listopada 2020 08:03

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 47