Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 listopada 2020 r. - w zdalnym trybie obradowania (on-line).

 
Informujemy, że w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
Komisja będzie obradowała w trybie zdalnym (on-line).
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 29 października 2020 r.
  4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 186 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzycy na 2020 rok".
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 187 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 188 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 – 2032.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 189 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia. 
   
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek
 

Opublikowano: 19 listopada 2020 08:01

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 29