Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o VIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 14 sierpnia 2019 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2019 r. 
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) nr VIII/85/2019 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
b) nr VIII/86/2019 w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
8. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak
 

Opublikowano: 06 sierpnia 2019 14:26

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 178