Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Projekt – Polska Cyfrowa

 (link otworzy duże zdjęcie)

 Gmina Dobrzyca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Społeczności Ziemi pleszewskiej „FORUM MŁODYCH” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizuje projekt pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Termin realizacji projektu: 15.04.2019 -30.11.2019

W ramach projektu w zakresie umiejętności cyfrowych  zostanie przeszkolonych 300 osób za terenu Gminy Dobrzyca oraz zakupionych zostanie 24 komputerów przenośnych na potrzeby realizacji szkoleń. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Dobrzyca.

Wartość projektu – 150 000,00 zł, dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych

Opublikowano: 04 lipca 2019 13:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 267