Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SUSZĄ - RAPORT 5

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Dobrzyca dla następujących upraw:

zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na ziarno,  kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych,    rosnących na glebach Kategorii I.

zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, truskawek  rosnących na glebach Kategorii II.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca oraz na stronie internetowej www.gminadobrzyca.pl

W zgłoszeniu szkody należy wpisać wszystkie uprawy jakie występują w gospodarstwie, również te, w których nie wystąpiły straty. Ponadto, zgłoszenie musi zawierać:

  • kopie wniosku o przyznanie płatności na rok 2019
  • kopie polisy ubezpieczeniowej /dotyczy upraw i zwierząt/

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR. Powierzchnia pola uprawowego danej rośliny nie może być mniejsza niż 0.10 ha.

W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków, prosimy wszystkich rolników o rzetelne i dokładne wypełnianie składanych wniosków.

Rozmieszczenie Kategorii gleb na terenie Gminy Dobrzyca  można sprawdzić na mapie glebowo-rolniczej, dostępnej na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca do dnia 19 lipca 2019 r.

Zgłaszana do oszacowania zakresu i wysokości szkód uprawa nie może być zebrana lub usunięta przed dokonaniem oględzin przez Komisję.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, tel. 62 74-13-013 wew. 43, (pokój nr 4).

Opublikowano: 02 lipca 2019 08:56

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

wniosek_susza.doc [96 KB]

Wyświetleń: 627