Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

VI edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do urzędu marszałkowskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych zarząd województwa wielkopolskiego zorganizował VI Edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2017 - 2019 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:

I miejsce - 5.000 zł

II miejsce - 3.000 zł

III miejsce - 2.000 zł

Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac). Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, należy składać do 18 lipca 2019 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:

Departament Sportu i Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

(Uwaga! Decyduje data wpływu!)

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Konkursie dostępne są na stronie:

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BF3CEM&mc=rG&s=sjc51V&u=h24SR&y=T&z=EBRkVmf&

Opublikowano: 16 kwietnia 2019 10:41

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 173