Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Nabór niosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, w którym utrzymywane są świnie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe Pleszew

Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych
przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane sa świnie.

W dniu 10.08.2018r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku Świnia (Sus scrofa). Wnioski można składać od 27.08.2018 do 14.09.2018r.

Pomoc finansowa dotyczy wydatków poniesionych na:

  • zakup mat dezynfekcyjnych,
  • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz

produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,

  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie

umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

  • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie

oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  • Wzór „Wniosku o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację

do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku Świnia (Sus scrofa)” znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Informacje szczegółowe pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykulv/od-2708201 8-do-
1409201 8r-bedzie-trwal-nabor-wnioskow-na-refundacie-do-75-wvdatkow-ponie.html


Mateusz Bukowski

 

63-300 Pleszew, ul. Ogrodowa 13, tel. +48 (62) 742-01-01, fax (62) 742-01-20 email: BP286@arimr.gov.pl
Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań tel. +48 (61) 845-56-00, fax (61) 840-06-93
Centrala ARiMR 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła 11 70, tel. +48 (22) 860-29-50, fax 860-29-80


Opublikowano: 30 sierpnia 2018 10:41

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Nabór wniosków [441.65 KB]

Wyświetleń: 356