Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o XXXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 22 stycznia 2018 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Podjęcie uchwały nr XXXVIII/333/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagospodarowania odwiertu Koźminiec - 1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, gmina Dobrzyca.
  6. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
  7. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Witalis Półrolniczak

Opublikowano: 17 stycznia 2018 07:41

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 298