Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P) w ramach rządowego PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ na lata 2016-2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

19 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej – ul. Nowej w Dobrzycy, w którym uczestniczyli: Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, władze gminy Dobrzyca, Powiatu Pleszewskiego oraz gminy Gołuchów. Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy była jedną z inwestycji na terenie Powiatu Pleszewskiego zrealizowanych w roku 2017 w ramach rządowego PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ na lata 2016-2019. W tym dniu oficjalnie zostały oddane do użytku również dwie drogi powiatowe: Kuchary - Kucharki i Dobrzyca - Koryta (II etap w  miejscowości Koźminiec) oraz droga gminna - ul. Borowskiego w Gołuchowie.

 Przebudowę ul. Nowej w Dobrzycy  wykonano na odcinku 0,51 km od skrzyżowania z ul. Ostrowską do Banku Spółdzielczego włącznie. Zakres robót obejmował m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,  uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.

 Całkowity koszt inwestycji wyniósł:  1 027 936,09 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego:  425 613,00
- dotacja z budżetu Powiatu Pleszewskiego: 260 285,74 zł

 Poza robotami drogowymi zrealizowanymi dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Pleszewskiego na ul. Nowej dodatkowo wykonano nowe oświetlenie uliczne ze stylowymi latarniami oraz utwardzenie terenu przy Banku Spółdzielczym (zadanie zrealizowane przez Gminę Dobrzyca oraz Bank Spółdzielczy w Dobrzycy). 

Opublikowano: 21 grudnia 2017 12:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 440