Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że Gmina Dobrzyca podpisała umowę z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Przedsiębiorcą, który odbierać będzie odpady jest "Jopek Recykling" z siedzibą ul. Przemysłowa 12, Fabianów , 63-330 Dobrzyca. Rolnicy, którzy do 25 listopada 2019  r. złożyli "Inwenaryzację odpadów rolniczych" , bedą zobowiązni dostarczyć odpady w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie. O szczególach każdy rolnik zostanie poinformowany telefonicznie.