Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU W 2020 ROKU


Starosta Pleszewski informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Wnioski należy składać do właściwego terytorialnie burmistrza lub wójta gminy w terminie od 22 stycznia do 30 września 2020 roku.


Usługa obejmuje odbiór, pakowanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.


Program usuwania azbestu realizuje Powiat Pleszewski we współpracy z gminami Pleszew, Dobrzyca, Chocz, Czermin, Gizałki i Gołuchów.


Środki finansowe na realizację programu pochodzą z dofinansowania gmin oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załączniki

  regulamin_realizacji_zadania_p.n._usuwanie_azbestu_z_terenu_powiatu_pleszewskiego

   wniosek_o_dofinansowanie_kosztw_usuwania_wyrobw_zawierajcych_azbest

  formularz_podmioty_ubiegajce_si_o_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybolostwie.pdf

  formularz_przy_ubieganiu_si_o_pomoc_de_minimis.xls