Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU NA ROK 2018

Informujemy, że Starosta Pleszewski rozpoczął nabor wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gmin Powiatu Pleszewskiego.

Mieszkńcy gminy Dobrzyca  składają wnioski do Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie do 31.08.2018r. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Usługa obejmuje transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów demontażu oraz zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

 

Załączniki:

Wniosek

Regulamin

Formularz1

Formularz2