Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

 

 


TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2019

UWAGA ZMIANA TERMINÓW OD IV 2019R. !!!


Terminy odbioru odpadów z miejscowości DOBRZYCA

MIESIĄC

DZIEŃ

ODPADY KOMUNALNE (POJEMNIKI)

ODPADY SELEKTYWNE (worki)

WOREK BRĄZOWY BIO

STYCZEŃ

9 + 23

28

8

LUTY

6+20

26

5

MARZEC

6+21

25

5

KWIECIEŃ

3+18

23

2+19

MAJ

15+27

27

14+31

CZERWIEC

12 +25

24

11+28

LIPIEC

10+23

29

9+26

SIERPIEŃ

7+19

29

6+23

WRZESIEŃ

4+19

25

3+20

PAŹDZIERNIK

2+21

24

1+18

LISTOPAD

4+18

27

30

GRUDZIEŃ

11+21

24

13

 

Terminy odbioru odpadów z miejscowości:

GALEW, POLSKIE OLĘDRY, TRZEBIN

MIESIĄC

DZIEŃ

ODPADY KOMUNALNE (POJEMNIKI)

ODPADY SELEKTYWNE (worki)

WOREK BRĄZOWY BIO

STYCZEŃ

 9+23

30

8

LUTY

6+20

28

5

MARZEC

6+21

27

5

KWIECIEŃ

3+18

25

2+19

MAJ

15+27

29

14+31

CZERWIEC

12+25

28

11+28

LIPIEC

10+23

31

9+26

SIERPIEŃ

7+19

28

6+2

WRZESIEŃ

4+19

27

3+20

PAŹDZIERNIK

2+21

31

1+18

LISTOPAD

4+18

29

30

GRUDZIEŃ

11+21

21

13

Terminy odbioru odpadów z miejscowości:

LUTYNIA, RUDA, FABIANÓW, STRZYŻEW, SOŚNICZKA, SOŚNICA, CZARNUSZKA, GUSTAWÓW, IZBICZNO, KARMIN, KARMINEK, NOWY KARMIN, KARMINIEC, KOŹMINIEC, TRZEBOWA

MIESIĄC

DZIEŃ

ODPADY KOMUNALNE (POJEMNIKI)

ODPADY SELEKTYWNE (worki)

WOREK BRĄZOWY BIO

STYCZEŃ

 9+23

29

8

LUTY

6+20

27

5

MARZEC

6+21

26

5

KWIECIEŃ

3+18

24

2+19

MAJ

15+27

28

14+31

CZERWIEC

12+25

25

11+28

LIPIEC

10+23

30

9+26

SIERPIEŃ

7+19

27

6+23

WRZESIEŃ

4+19

26

3+20

PAŹDZIERNIK

2+21

25

1+18

LISTOPAD

4+18

28

30

GRUDZIEŃ

11+21

31

13


UWAGA !!!

Prosimy o wystawianie pojemników i worków w dniu wywozu

przed posesję do godz. 7:00

 

Firma świadcząca usługę : 

 

”ZGO-NOVA” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin
Telefon:  62 594 26 72

www.zgo-nova.pl

 

 

 

 

ODPADY ZBIERANE W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

UL. JAROCIŃSKA 20, 63-330 DOBRZYCA

środa  w godzinach 10:00-12:00

sobota w godzinach 8:00-12:00

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

  • ODBIERAMY – stoły, szafy, krzesła, sofy, pufy, tapczany, dywany, wykładziny również  z linoleum, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów (nie mieszczące się do pojemnika na śmieci)
  • NIE ODBIERAMY – części budowlanych (paneli plastikowych, rolet, ram okiennych, rur PCV, drzwi i sanitarnych (brodzików, pryszniców, baterii łazienkowych, desek sedesowych, sedesów, umywalek, spłuczek, wanien, itp.), części samochodowych tzn. zderzaków, kołpaków, plastików z samochodu itp. Odpadów ogrodowych np. węże gumowe, doniczki

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

  • ODBIERAMY– wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny  tzn. lodówki, pralki, zamrażalki, telewizory, komputery, monitory, odkurzacze, suszaki, lokówki, latarki, żyrandole itp.
  • NIE ODBIERAMY – sprzętów zdekompletowanych tzn. pozbawionych silników, agregatów, itd., pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. plastikowych części, drzwi po lodówkach, itp.

OPONY

  • ODBIERAMY – zużyte opony różnej wielkości
  • NIE ODBIERAMY – kołpaków, zderzaków,  plastików samochodowych

 

ODPADY POBUDOWLANE, POREMONTOWE,

  • ODBIERAMY – odpady powstałe w czasie remontów czy też budowy, gruzy zanieczyszczone, karton gips, pianki budowlane, tapety, części elementów wyposażenia, okleiny, drzwi, sanitariaty (brodziki, prysznice, baterie łazienkowe, deski sedesowe, sedesy, umywalki, spłuczki, wanny, itp.), węże gumowe, doniczki

GRUZ

  • ODBIERAMY – czysty gruz betonowy, ceglany,
  • NIE ODBIERAMY – gruzu zanieczyszczonego piankami, karton gipsem, siatkami, masami ziemnymi i darniną, do gruzu nie zaliczamy również odpadu betonowego, ceglanego w postaci sypkiej

 

ODPADY ZIELONE

  • ODBIERAMY - skoszoną trawę, chwasty, gałęzie, opadłe liście, zwiędłe kwiaty

       Odpady zielone będą odbierane od 1 kwietnia do 30 listopada


 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

   ODPADÓW KOMUNALNYCH W DOBRZYCY

 

I Zasady ogólne:

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”.

2.         PSZOK umiejscowiony jest w Dobrzycy przy ul. Jarocińskiej 20.

3.         PSZOK przyjmuje odpady w środy w godzinach 10.00-12.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-12.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 90) oraz dni wyznaczonych przez Burmistrza Gminy Dobrzyca.

4.         PSZOK przyjmuje odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, położonych na terenie Gminy Dobrzyca.

5.         Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad BHP i p.poż oraz poleceń pracownika obsługującego PSZOK.

6.         W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK, właściciel nieruchomości zgłasza nieprawidłowość nie później niż 2 dni od dnia jej zaistnienia, do Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji tj.: telefonicznie, pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl, pisemnie na adres urzędu  lub osobiście.  

II Ustalenia szczegółowe:      

1.         PSZOK przyjmuje nieodpłatnie nw. odpady komunalne selektywnie zbierane, pochodzące z gospodarstw domowych:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- gruz i opady budowlane i porozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we  własnym zakresie,

- zużyte opony o średnicy do 1 m,

- odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone.

2.         Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługujący PSZOK.

3.         Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych przyjmowana są na PSZOK, po uprzednim okazaniu się dokumentem tożsamości oraz wskazaniu nieruchomości, z której pochodzą odpady.

4.         Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli byłoby to sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz mogłoby to spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

5.         Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje z pojazdu przewiezionych odpadów, wskazuje jedynie pojemnik lub kontener bądź miejsce, w którym należy je złożyć.

6.         Odpady należy przywozić w takiej ilości, aby było możliwe umieszczenie ich w pojemnikach lub kontenerach. 

  

 

 

                                                                                   Burmistrz

                                                                       mgr Jarosław Pietrzak

 

 

*Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr SG.0050.10.2019 z dnia 15 marca 2019r.