Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Wniosek o zmiane przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

6724

1. Wpełniony druk wniosku,

2. wypis z rejestrów gruntów,

3.Kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczoną nieruchomością.

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna:
stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego
pok. nr 4, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

Brak

Sposób załatwienia sprawy:
podjęcie przez Radę Miejska Gminy Dobrzyca uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

Formularze i załączniki:

wniosek_o_zmiane_przeznaczenia.docx [docx, 14.65 KB]

Kategorie:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne