Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

4462
  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
  2. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku.
  3. Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić u Inspektora ds. oświaty celem sprawdzenia kompletności wniosku.

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:
Inspektor ds. oświaty – pokój nr 19, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

nie dotyczy

w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

wydanie decyzji

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  2.  Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia  25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyca

Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

termin składania wniosków od 1 września do 15 września danego roku kalendarzowego.

Druki:
wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Formularze i załączniki:

Informacja dotycząca rozliczania wydatków [pdf, 147.95 KB]

Oświadczenie do wniosku o przetwarzaniu danych osobowych [pdf, 108.72 KB]

Regulamin pomocy materialnej dla uczniów [pdf, 129.15 KB]

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne [pdf, 132.72 KB]

Wniosek o stypendium [pdf, 302.39 KB]

Wniosek o zasiłek szkolny [doc, 100 KB]

Wniosek o zasiłek szkolny [pdf, 290.31 KB]

wniosek o stypendium [docx, 49.21 KB]

Kategorie:

Oświata